Characteristics of the Chlamydia trachomatis species – Immunopathology and Infections
Charakterystyka gatunku Chlamydia trachomatis – immunopatologia i zakażenia

Issue: 2012, Vol. 21, 6


Authors
Irena Choroszy-Król A–F , Magdalena Frej-Mądrzak A–F ,  
Agnieszka Jama-Kmiecik A–F , Tamara Bober B, C , Jolanta Sarowska D–F

Department of Basic Science, Faculty of Health Sciences, Wroclaw Medical University, Poland

A – research concept and design; B – collection and/or assembly of data; C – data analysis and interpretation;
D – writing the article; E – critical revision of the article; F – final approval of article; G – other

Abstract
Chlamydiae are microorganisms exhibiting characteristics intermediate between bacteria and viruses. Chlamydia is widespread in the natural world, intracellular parasites of people and animals. They are capable of independent reproduction, because they do not synthesize ATP, in its development cycle using the host cell metabolic pathways. The life cycle of these microorganisms is original, unique among bacteria and lasts from 24 to 48 hours. Chlamydia antigens consist of 4 groups: group-specific, species-specific, type-specific and subspecies-specific. The group of species-specific antigens consists of MOMP and heat shock proteins. C. trachomatis is a potent immunogen, stimulating the immune processes of microorganisms. In the course of C. trachomatis infection, the response mechanisms involved are: non-specific, specific, humoral and cellular. Chronic infection is characterized by maintenance of microorganisms in the host cell. Inflammation is formed in less time and with increased intensity and has a rapid immune response on the part of previously sensitized lymphocytes. C. trachomatis infections are the most common bacterial sexually-transmitted infections. It represents an important clinical problem for doctors in many areas of medicine such as dermatology, venereology, ophthalmology, gynecology and obstetrics, rheumatology and others. Chlamydial infections are important pathogens in medical practice, not only because they cause disease in various fields of medicine, but also because of the large proportion of the population suffering and exposed to these microbial infections. Chlamydial infections are characterized by multifocality and polymorphism changes. Chlamydia causes inflammation in the adult urethra and cervix with the possibility of serious complications, and can cause perinatal infections in infants.
 
Key words: Chlamydia trachomatis, immunopathology, infections.


Streszczenie
Chlamydie są drobnoustrojami wykazującymi cechy pośrednie między bakteriami a wirusami. Chlamydie to szeroko rozpowszechnione w świecie przyrody wewnątrzkomórkowe pasożyty ludzi i zwierząt. Są niezdolne do samodzielnego rozmnażania, ponieważ nie syntezują ATP. W swoim cyklu rozwojowym wykorzystują szlaki metaboliczne komórek gospodarza. Cykl rozwojowy tych drobnoustrojów jest oryginalny, niespotykany wśród bakterii i trwa od 24 do 48 godzin. Chlamydie posiadają 4 grupy antygenów: swoiste grupowo, gatunkowo, typowo oraz podgatunkowo. Do grupy antygenów swoistych gatunkowo należą: MOMP i białka szoku termicznego. C. trachomatis jest silnym immunogenem stymulującym procesy odpornościowe mikroorganizmów. W przebiegu zakażenia C. trachomatis biorą udział mechanizmy odpowiedzi nieswoistej, swoistej, humoralnej oraz komórkowej. Infekcja przewlekła charakteryzuje się utrzymaniem drobnoustroju w komórce żywiciela. Stan zapalny powstaje w krótszym czasie i ze zwiększonym nasileniem oraz szybką reakcją immunologiczną ze strony uczulonych wcześniej limfocytów. Zakażenia C. trachomatis są najbardziej rozpowszechnionymi infekcjami bakteryjnymi transmitowanymi drogą płciową. Stanowią istotny problem kliniczny dla lekarzy wielu dziedzin medycyny, takich jak: dermatologia, wenerologia, okulistyka, ginekologia i położnictwo, reumatologia i inne. Infekcje chlamydialne są niezwykle ważnymi patogenami w praktyce lekarskiej, nie tylko dlatego, że wywołują choroby z zakresu różnych dziedzin medycyny, ale także z uwagi na duży odsetek populacji cierpiącej i narażonej na zakażenia tymi drobnoustrojami. Zakażenia chlamydiami cechuje wieloogniskowość i wielopostaciowość zmian. Chlamydie powodują u dorosłych stany zapalne cewki moczowej i szyjki macicy z możliwością groźnych powikłań, a u noworodków mogą być przyczyną zakażeń okołoporodowych.

Słowa kluczowe: Chlamydia trachomatis, immunopatologia, zakażenia.


Electronic versions of full-text research articles are available under the license Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) after the publication of the original version of the article (in print).


Beginning from Jan 1, 2014 authors should submit their manuscripts only in English via the journal's Editorial System. For more information visit "Manuscript Submission"

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Medline/Pubmed

Advances in Clinical and Experimental Medicine on Pubmed

© 2006-2016 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocłˆawiu