2003, Vol. 12, 5

Wersje archiwalne on-line

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Michael J. Duffy
Markery nowotworowe - które z nich są klinicznie użyteczne
[streszczenie] [pełna wersja]

PRO MEMORIA

Czesław Radzikowski
Profesor dr hab. Marian Mordarski - Jego "ślad w pamięci i w nauce"
[streszczenie]

PRACE ORYGINALNE

Irena Frydecka, Agata Kosmaczewska, Dorota Boćko, Dariusz Wołowiec, Katarzyna Kapelko-Słowik, Donata Urbaniak-Kujda, Lidia Ciszak, Kazimierz Kuliczkowski, Iwona Kochanowska
Wydzielanie IFN-g i IL-2 przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną typu B
[streszczenie]

Juergen Kozianka, Wojciech Kielan, Helfried Waleczek
Barowe zapalenie otrzewnej - badania na świniach
[streszczenie]

Anna Galar, Danuta Zwolińska, Anna Medyńska, Maria Miler
Wpływ niedoborów białkowych na czynność tarczycy u dzieci z zespołem nerczycowym i schyłkową niewydolnością nerek w okresie leczenia dializą otrzewnową
[streszczenie]

Adam Szeląg, Anna Merwid-Ląd, Małgorzata Trocha, Marek Szaliński, Halina Gliniak
Wpływ betahistyny, podawanej dożołądkowo, na pobieranie i preferencję etanolu u szczurów
[streszczenie]

Tomasz Wróbel, Grzegorz Mazur, Kazimierz Kuliczkowski
Zastosowanie przeciwciała monoklonalnego anty-CD20 (rituksimab) w leczeniu chłoniaków nieziarniczych B-komórkowych - doświadczenia własne
[streszczenie]

Grzegorz Mazur, Tomasz Wróbel, Kazimierz Kuliczkowski
Fludarabina, mitoksantron i deksametazon w leczeniu nawrotowych chłoniaków nieziarniczych
[streszczenie]

Jan Magdalan
Wpływ leczenia daktynomycyną na przebieg zatrucia a-amanityną wywołanego doświadczalnie u myszy i szczurów
[streszczenie]

Anna Bohdanowicz-Pawlak, Joanna Bladowska, Jadwiga Szymczak, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Bożena Bidzińska, Anna Affelska-Jercha
Obserwacja przebiegu przypadkowo wykrytych guzów nadnerczy (incidentaloma) w materiale Kliniki Endokrynologii i Diabetologii AM we Wrocławiu
[streszczenie]

Walentyna Mazurek, Marta Negrusz-Kawecka, Beata Jołda-Mydłowska
Badania nad wpływem werospironu na aktywność reninową osocza, stężenie w surowicy aldosteronu, endoteliny 1, elektrolitów i wysokość ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie tętnicze samoistne łagodne
[streszczenie]

Krzysztof Małyszczak, Tomasz Pawłowski
Właściwości dyskryminacyjne polskiej wersji Kwestionariusza Ogólnego Zdrowia (GHQ-30) dla różnych metod zliczania punktów
[streszczenie]

PRACE POGLĄDOWE

Dorota Ksiądzyna, Leszek Paradowski
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
[streszczenie]

Krystyna Markocka-Mączka, Krzysztof Grabowski, Marcin Temler
Gastrostomia - operacja historyczna, czy nadal przydatna w chirurgii?
[streszczenie]

Zbigniew Wochyński, Krzysztof A. Sobiech, Halina Milnerowicz, Przemysław Nowak
Czy metalotioneina może być markerem wysiłku fizycznego?
[streszczenie]

Beata M. Sobieszczańska, Beata Kowalska-Krochmal
Enteroagregacyjne Escherichia coli (EAEC) - nowa grupa chorobotwórczych szczepów Escherichia coli odpowiedzialnych za przewlekłe biegunki niemowląt
[streszczenie]

Iwona Kątnik-Prastowska
Struktura i biologia kwasów sjalowych
[streszczenie]

Zygmunt Zdrojewicz, Dobrosława Kwiecińska
Rezystyna - nowy hormon tkanki tłuszczowej
[streszczenie]

PRACE KAZUISTYCZNE

Marta Strutyńska-Karpińska, Krystyna Markocka-Mączka, Jerzy Rabczyński
Włókniakomięsak śluzowaciejący szyi
[streszczenie]

Jarosław Lewandowski, Wojciech Kołaczyk, Janusz Dembowski, Krzysztof Dudek
Wytrzewienie miednicy mniejszej w leczeniu nowotworów naciekających z zewnątrz pęcherz moczowy
[streszczenie]

Irena Batycka-Ugorska, Zdzisława Bem
Wartość badań MR w trudnych diagnostycznie przypadkach zmian kostnych
[streszczenie]

Jan Magdalan, Andrzej Antończyk, Krystyna Kochman
Ciężkie rozmyślne zatrucie alkoholem etylowym - opis przypadku
[streszczenie]


Publikowane artykuły naukowe (pełne teksty) w wersji elektronicznej (PDF) są dostępne na warunkach otwartej licencji Creative Commons – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) po ukazaniu się wersji pierwotnej (papierowej)


Od 1 stycznia 2014 roku prace będą przyjmowane wyłącznie w języku angielskim za pomocą programu redakcyjnego Editorial System. Więcej informacji o tym programie można znaleźć w zakładce Nadsyłanie prac


SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Medline/Pubmed

Advances in Clinical and Experimental Medicine on Pubmed

© 2006-2016 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocłˆawiu